Butwal-8, Rupandehi, Nepal

Medical Packages

We are modern medical clinic

GDL Executive Health Package

यो ५० बर्ष नाघेका स्वस्थ व्यक्तिले गर्नेपर्ने परिक्षण हरुको प्याकेज हो। यसले रगतका रक्ताकोश हरु , मधुमेह, मृगौला, कलेजो र थाइरोइडको परीक्षण गर्दछ।थप RA Factor परिक्षणले जोर्नीमा समस्या हुने बाथ रोगको जाच गर्दछ, साथै भिटामिनको जाचले शरीरमा रहेका भिटामिनको मात्रा थाहा पाउन सकिन्छ। ५० वर्ष नाघेका पुरुषहरुमा हुने प्रमुख समस्या प्रोस्टेट (Prostate ) जाच तथा महिलामा हुने पाठेघरको क्यान्सरको जाच समेटिएको छ।

Hemoglobin

Total WBC Count (TC)

Differential Count

Platelets Count

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

RBC Count

Packed Cell Volume (PCV)

Mean Cell Volume (MCV)

Mean Cell Hemoglobin (MCH)

Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC)

Red Cell Distribution Width (RDW)

Glucose (Random)

Urea

Creatinine

Na+

K+

Ca++

Uric Acid

Bilirubin Total

Bilirubin Direct

Alanine Transaminase (ALT)

Aspartate Transaminase (AST)

Alkaline Phosphatase

Total Protein

Albumin

Total Calcium

Total Cholesterol

Triglyceride

HDL Cholesterol

LDL Cholesterol

VLDL Cholesterol

Lipase

CK-MB

Urine Routine Examination

Stool Routine Examination

Free T3

Free T4

Thyroid Stimulating Hormone

Prostate Specific Antigen (PSA)

CA-125

Vitamin D3

Vitamin B12

Phosphorous

RA Factor