Butwal-8, Rupandehi, Nepal

Medical Packages

We are modern medical clinic

GDL Health Screening Package

यो प्याकेज अन्तर्गतका परीक्षणहरु सबै उमेरका व्यक्तिहरुलाई आवश्वक छ। ३० बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरुले नियमित बार्षिक रूपमा यो प्याकेज परिक्षण गर्नाले विभिन्न रोगहरु जस्तै मधुमेह (सुगर), मृगौला, कलेजो र थाइरोइड जस्ता रोगहरुको समयमै पहिचान भै स्वस्थ रहन मद्दत गर्नेछ।

Hemoglobin

Total WBC Count (TC)

Differential Count

Platelets Count

Glucose (Random)

Creatinine

Uric Acid

Alanine Transaminase (ALT)

Aspartate Transaminase (AST)

Total Calcium

Total Cholesterol

Triglyceride

Urine Routine Examination

Stool Routine Examination

Thyroid Stimulating Hormone